Kurumsal Yetki Logolarımız
Bülten üyelik için e-postanızı yazınız.

Sınav ve Belge Kuralları

Sınavlara İlişkin Genel Şartlar

1.Sınavlar sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınmaktadır. 

2.Sınavların ilk 15 dakikasına kadar geç kalan adaylar sınava alınır fakat ek süre verilmez.15 dakikadan sonra gelen adaylar sınava alınmaz ve sınava katılmadı olarak işlem yapılır.

3.Sınavlar başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde adaylar dışarı çıkamaz sınav salonu ve sınav alanı dışına çıkan adaylar tekrar sınava alınmaz.

4.Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması yardımlaşması, telefon ile görüşmesi, sigara içmesi yasaktır.

5.Teorik sınavlarda cevap kağıdında ve soru kitapçığında adaya ait olan imza kısmı imzalanır. İmza kısımları silinmez kalemle diğer tüm işaretlemeler ise kurşun kalemle yapılır.

6.Teorik sınavlarda sınav süresi bittiğinde cevaplar cevap kağıdına işaretlenmiş olması gerekir. Her sorunun bir doğru cevabı olduğundan her soru için bir (1)  işaretleme yapılır. 

7.Teorik sınavlarda soru kitapçığına işaretlenen cevaplar değerlendirmeye alınmaz.

8.Teorik sınavlarda adaylar cevap kağıtlarını başkaları tarafından görünmeyecek şekilde tutmaları gerekir.

9.Sınavlarda soruları ve/veya bu sorulara verdiği cevapları ayrı bir kağıda yazılması ve bu kağıdı sınav salonu veya sınav alanı dışına çıkartılması kesinlikle yasaktır.

10.Sınavlarda soruların cevaplarına yönelik olmamak kayıdı ile herkesin duyacağı bir ses tonu ile adaylar sınav yapıcıya soru sorabilir.

11.Sınav kurallarına uyulmadığı taktirde adaylar sınav salonu veya sınav alanı dışına çıkartılarak sınavı geçersiz sayılır.

12.Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.

13.Belgelendirmeye hak kazanmak için İş Sağlığı ve Güvenliği, alanla ilgili teorik sınav ve uygulama sınavından başarılı olma şartı aranmaktadır. Bazı mesleklerde İş Sağlığı ve Güvenliği yeterlilik birimi teorik sınavından başarısız olan aday,ilgili mesleğin performansa dayalı bölüm sınavlarına katılamaz.

14.Sınavın herhangi bir bölümünden (T1, P1) başarısız olan adayın, başarılı olduğu bölüm/bölümlerden muaf olma süresi 1 yıldır. Sınavlara girme hakkı elde eden adayların 3 sınav hakkı bulunmaktadır.

15.Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.

16.Teorik sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi BTSO MESYEB tarafından sağlanır.

Belge Kullanım Şartları

1.Belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

2.Belge; BTSO MESYEB' in mülkiyetinde olup, Belgelendirme Prosedürlerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde ilgili belgeyi kullanım hakkına sahiptir. Belgelendirilmiş kişi hiçbir surette başkasına devredemez, kullandıramaz.

3.Belge askıya alınmışsa, askı süresince geçici olarak geçersizdir. Belgenin askıya alınması ya da iptali durumunda belge kullanımı sona erer. Geçersiz belge, belge sahibi tarafından on beş (15) gün içerisinde BTSO MEYSEB merkezine teslim edilir.

4.Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Kişi belgesinin askıya alınması/iptalinden sonra belgesini, logo kullanma hakkını ve belgeye atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür.

5.Belge sahibi, belgelendirmede esas alınan standart ve şartların gereğine uygulamakla yükümlüdür.

6.Belge sahibi, yapılacak denetimlerde denetim ekibinin isteyeceği ilgili bilgileri doğru ve zamanında bildirmekle yükümlüdür. Konu ile ilgili herhangi bir yalan beyanda bulunamaz veya buna olanak tanımaz.

7.Belge sahibi, Belgesini BTSO  MESYEB' in itibarına zarar verecek şekilde kullanamaz.

8.Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.

9.Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. durumlarında, belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için BTSO MESYEB' e elindeki belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.

10.Belge sahibi, belgeyi kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını, dilekçe ekinde BTSO  MESYEB' e iletmelidir.

11.Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.

12.Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.

13.Belge üzerindeki LOGO hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

14.BTSO MESYEB adayın talep etmesi halinde;  sınavda başarılı olduğu yeterlilik birimleri için “Birim Başarı Belgesi” düzenleyebilir. Bireylerin sahip olduğu "Birim Başarı Belgeleri" nin bir ulusal yeterliliği oluşturması halinde, bireylerin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. En son sınava girilen Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu tarafından "Mesleki Yeterlilik Belgesi" düzenlenir