Kurumsal Yetki Logolarımız
Bülten üyelik için e-postanızı yazınız.

Belge Teşvikleri

  
A) 6111 Sayılı Kanun Kapsamındaki MYK Belge Teşviği:


6111 sayılı kanun” kapsamında verilen teşvikler, koşulların karşılanması halinde, sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren belirli sürelerle işsizlik sigortası fonundan karşılanır. Bu teşvikten yararlana bilmek için iş verenin SGK'ya hiç bir borcunun olmamasının yanı sıra;
  1. Teşvik kapsamında yararlanılması düşünülen personelin 01.03.2011 tarihinden sonra işe giriş yapmış olması,
  2. Aynı personelin işe giriş tarihinden 6 ay öncesine kadar işsiz olması yani hiç bir yerde SGK kaydının olmaması,
  3. Söz konusu personelin işe giriş tarihinden sonra ise SGK'nın aylık yaptığı kontrollerinde her ay itibari ile +1 istihdamı sağlıyor olması gerekmektedir.
Bu teşviğin son uygulama süresi 31.12.2019 tarihinde kadar geçerlidir. 

B) MYB (Mesleki Yeterlilik Belgesi) Sınav ve Belge Teşviği;

6645 sayılı kanuna istinaden ÇSGB tarafından çıkartılan tebliğlerdeki belirtilen tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerin MYB (Mesleki Yeterlilik Belgesi) sınavlarının, sınav öncesi yatırılması zorunlu olan sınav ücretlerinin; başarılı olmak ve sadece 1 belge için kullanılmak kaydıyla olan ücretlerin tamamı devlet tarıfından (İŞKUR İşsizlik Fonundan) iade edilir. MYB sınavları sonrasında belgeler için ödenmesi gereken ücret ise yine aynı tebliğ kapmasındaki meslekler için devlet tarafından karşılanır, Dolayısıyla ilgili tebliğler kapsamındaki mesleklerin sınav ve belgelendirme ücretleri 1 belge için ve başarılı olanlar için ücretsizdir.

Söz konusu bu teşvik (sınav ücretlerinin iadesi) 31.12.2017 tarihine kadar %100'ü oranında; 31.12.2019 tarihine kadar ise %100 oranında karşılanır. Belge ücretlerinin devlet tarafından karşılanması ise aynı kapsam için 31.12.2019 tarihine kadar geçerlidir.