Kurumsal Yetki Logolarımız
Bülten üyelik için e-postanızı yazınız.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
 
27 Ekim 1999 tarih ve 4457 sayılı kanunla kurulmuş
Bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi,
Kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip,
Uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek,
Bu kuruluşların faaliyetlerini ve düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü sağlamakla yetkili ve sorumlu,
Avrupa Birliği Bakanlığı'na bağlı bir kurumdur.