Kurumsal Yetki Logolarımız
Bülten üyelik için e-postanızı yazınız.

Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli Sev.3

1.0. AMAÇ

Bu şartname, 11UY0031-3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2.0. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1. ZORUNLU BİRİMLER

11UY0031-3/A1 İç Tesisat Yapımında İş Sağlığı ve Güvenliği
11UY0031-3/A2 Çevre Güvenlik Önlemleri
11UY0031-3/A3 Kalite Yönetim Sistemleri
11UY0031-3/A4 İş Organizasyonu
11UY0031-3/A5 Borulama İşlemleri
11UY0031-3/A6 Cihaz Montaj ve Bağlantıları
11UY0031-3/A7 Tesisatın Test ve Ayarları
11UY0031-3/A8 Tesisatın Bakım ve Onarımı

2.1.1 (T1)Teorik Sınav
A1- A8 yeterlilik birimleri için T1 teorik sınav yöntemi uygulanır. Uygulanacak T1 sınavı, 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavdır, soru başına 2 dk. süre verilir. T1 sınav soruları MESYEB soru bankasından seçilen 40 sorudan oluşur. Her soru eşit ağırlıktadır. T1 sınavından başarılı olmak için adayın en az % 60 doğru cevap vermesi gerekmektedir. A1 yeterlilik biriminde uygulanan T1 sınavından başarısız olan adaylar P1(Uygulama) sınavına katılamazlar.

2.1.2 Performansa dayalı sınav
İşle İlgili Uygulama Örneği Yaptırma (P1) sınavı uygulanır. Sınavda Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım uygulaması yapılması için test amaçlı oluşturulmuş ortam, cihaz ve ekipman kullanılır. Uygulama Kontrol Listesi’ne göre puanlama yapılır. P1 sınavından başarılı olmak için adayın kontrol listesindeki başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 70 olması gerekmektedir.

Uygulama sınavında ilgili meslek standardında (09UMS0002-3) belirtilen şartlar sağlanmalıdır. Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapımını tamamlamak için adayın kullanacağı süre, imalât şartları altında kullanılan süreye eşit olacaktır.

2.2. Diğer Şartlar
2.2.1.
Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.
2.2.2. Belgelendirmeye hak kazanmak için İş Sağlığı ve Güvenliği, alanla ilgili teorik sınav ve uygulama sınavından başarılı olma şartı aranmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği yeterlilik birimi sınavından başarısız olan aday performansa dayalı bölüm sınavına katılamaz.
2.2.3. Sınavın herhangi bir bölümünden (A1, T1, P1) başarısız olan adayın, başarılı olduğu bölüm/bölümlerden muaf olma süresi 1 yıldır.
2.2.4. Sınavın herhangi bir bölümünden üst üste 3 kez başarısız olan adaylar, yeni bir sınav başvurusu için alanı ile ilgili eğitim aldığını belgelemelidir.
2.2.5. Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.
2.2.6. Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
2.2.7. Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçaları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.
2.2.8. Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi MESYEB tarafından sağlanır.
2.2.9. Uygulama sınavında kullanılan malzemeler, adayın başvurduğu sınav niteliğine göre MESYEB tarafından hazırlanan malzeme listesine göre, aday/adayın çalıştığı firma tarafından temin edilir. Malzemeleri aday/adayın çalıştığı firmanın temin etmediği hallerde MESYEB temin eder. Bu durumda malzeme bedeli aday/adayın çalıştığı firmadan talep

Sınav Başvurusu için: Online Başvuru tıklayınız.
Banka Bilgileri için: Banka Bilgileri tıklayınız.