Kurumsal Yetki Logolarımız
Bülten üyelik için e-postanızı yazınız.

Plastik Kaynakçısı Sev.3

1.0.​ AMAÇ
Bu şartname, 09UY0001-3 Plastik Kaynakçısı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
1.1.MESLEK TANIMI
Plastik Kaynakçısı ( Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, tesisatın kaynak yöntemini belirleyen, kaynak işlemini ve testlerini yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.
 
2.0.​  BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1.1 Teorik Sınav
A1 ve A2 zorunlu yeterlilik birimlerinin her birinden T1 adlı yazılı teorik bir sınav yapılır. Sınavlarda her bir soru için 2 dk. süre verilir ve 10 ’ ar adet soru sorulur. Sorular BTSO MESYEB soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Adayın yazılı teorik sınavlarda başarılı olabilmesi için her bir sınavdan en az 70 puan alması gerekir.
 
2.1.2 Performansa Dayalı Sınav
A1 ve A2 zorunlu yeterlilik birimlerinden performansa dayalı sınav yapılmamaktadır.
2.2. SEÇMELİ BİRİMLER
09UY0001-3/B 14 PE Malzeme Grubu 3.4 Alt grubu çerçevesinde Plastik Kaynak Uygulaması
09UY0001-3/B 15 PE Malzeme Grubu 3.5 Alt grubu çerçevesinde Plastik Kaynak Uygulaması
09UY0001-3/B 16 PE Malzeme Grubu 3.6 Alt grubu çerçevesinde Plastik Kaynak Uygulaması
09UY0001-3/B 17 PE Malzeme Grubu 3.7 Alt grubu çerçevesinde Plastik Kaynak Uygulaması
09UY0001-3/B 18 PE Malzeme Grubu 3.8 Alt grubu çerçevesinde Plastik Kaynak Uygulaması
2.2.1 Teorik Sınav
B14,B15,B16,B17 ve B18 seçmeli yeterlilik birimlerinin her birinden T1 adlı yazılı teorik bir sınav yapılır. Sınavlarda her bir soru için 2 dk. süre verilir ve 10’ ar adet soru sorulur. Sorular BTSO MESYEB soru bankasından rastlantısal olarak seçilir. Her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Adayın yazılı teorik sınavlarda başarılı olabilmesi için her bir sınavdan en az 80 puan alması gerekir.
2.2.2 Performansa dayalı sınav
B14, B15, B16, B17 ve B18 seçmeli yeterlilik birimlerinin her birinden P1 adlı performansa dayalı bir sınav yapılır. P1 adlı performansa dayalı sınavlarda aşağıdaki tablo bilgilerine göre sınav yapılır:
 
Yeterlilik Birimi Malzeme Grubu Alt Grup Test Parçası Kaynak Prosesi Kaynak Şekli Geçerlilik Aralığı Test Yöntemleri
09UY0001-3 / B 14 Polietilen 3.4 110 ≤ dn ≤ 180 SDR ≤ 17,6 Isıtılmış Eleman Alın Kaynağı DN ≤ 315 -Göz Kontrolu -Çekme Testi
09UY0001-3 / B 15 Polietilen 3.5 dn ≥ 400 SDR ≤ 17,6 Isıtılmış Eleman Alın Kaynağı DN > 315 -Göz Kontrolu -Çekme Testi
09UY0001-3 / B 16 Polietilen 3.6 90 ≤ dn ≤ 125 SDR ≤ 17,6 Elektrofüzyon Geçme Maşon DN ≤ 315 -Göz Kontrolu -Kabuk Soyma ( Ezerek Kırma )
09UY0001-3 / B 17 Polietilen 3.7 dn ≥ 355 SDR ≤ 17,6 Elektrofüzyon Geçme Maşon DN > 315 -Göz Kontrolu -Kabuk Soyma(Dağılma metodu )
09UY0001-3 / B 18 Polietilen 3.8 90 ≤ dn ≤ 125 SDR ≤ 17,6 üstüne dn ≤ 63 Elektrofüzyon Semer Mesnet Bütün DN ler -Göz Kontrolu -Kabuk Soyma ( Ezerek Kırma )
Adayın P1 performansa dayalı sınavlardan başarılı olabilmesi için,
1.Kaynak uygulama esnasındaki performansın yeterli olması. (deney sonlandırmayı gerektirecek bir hata yapılmamış olması),
2.Kaynak numune ve örneğinin gözle inceleme ve muayene sonuçlarının ilgili standartlarda belirtilen kabul kriterlerini sağlaması (TS EN 13067 ve Gözle muayene için EN 13100-1, Eğme deneyi için EN 12814-1,Çekme deneyi için EN 12814-2 ve Sıyırma deneyi için EN 12814-4.), gerekir.
2.3.Ölçme ve Değerlendirme
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için; A grubu yeterlilik birimlerinin tamamından ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olunması gereklidir. Uygulama sınavı için deney ve muayeneye ilişkin TS EN 13067’de belirtilen tüm şartlar sağlanmalıdır. Deney numunesini tamamlamak için adayın kullanacağı süre imalât şartları altında kullanılan süreye karşılık gelmelidir.
BTSO MESYEB dışındaki işyerlerinde uygulamalı performans sınavı yapılması durumunda, işyeri çalışma şartlarına, makine, ekipman ve benzeri donanımlara uygun uygulamalı performans sorusu hazırlanacaktır.
2.4.Diğer Şartlar
2.4.1 Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.
2.4.2 Belgelendirmeye hak kazanmak için A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından, B grubu seçmeli yeterlilik birimlerinin ise en az birinin teorik ve performans sınavlarından başarılı olunması gerekir.
2.4.3 Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır.
2.4.4 Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.
2.4.5 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
2.4.6 Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçaları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.
2.4.7 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi BTSO MESYEB tarafından sağlanır.
2.4.8 Uygulama sınavında kullanılan malzemeler, adayın başvurduğu sınav niteliğine göre BTSO MESYEB tarafından hazırlanan malzeme listesine göre, aday/adayın çalıştığı firma tarafından temin edilir. Malzemeleri aday/adayın çalıştığı firmanın temin etmediği hallerde BTSO MESYEB temin eder. Bu durumda malzeme bedeli aday/adayın çalıştığı firmadan talep edilir.

Sınav Başvurusu için: Online Başvuru tıklayınız.
Banka Bilgileri için: Banka Bilgileri tıklayınız.