Müşteri Hizmetleri
Kurumsal Yetki Logolarımız
Bülten üyelik için e-postanızı yazınız.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Satıcı: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Ltd. Şti.
Adresi: Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Mustafa Karaer Cad. Çiğdem 2 Sok. No:01 Osmangazi/BURSA
Telefon : +90 (224) 261 61 87 / 89
e-posta: info@btsomesyeb.com.tr

Formun Üstü

Alıcı: Müşteri

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait http://www.btsomesyeb.com.tr/ web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. http://www.btsomesyeb.com.tr sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME TARİHİ:

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından satın alma tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir.

MADDE 4 - HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

Hizmet, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Mustafa Karaer Cad. Çiğdem 2 Sok. No:01 Osmangazi/BURSA adresinde ve alıcının belirtmiş olduğu isme teslim edilecektir.

MADDE 5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:

Aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları ve belge ücretleri alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir. Satıcı, hizmeti … (….) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:

Alıcı, sözleşme konusu hizmeti teslim almadan önce diğer yükümlülüklerini kontrol edecektir. Cayma hakkı kullanılacaksa hizmet teslim alınmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş hizmetin bedelini 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Aksi takdirde cebri tahsil yollarına başvurulacaktır. 

MADDE 7 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:

Satıcı, sözleşme konusu hizmetin eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu hizmet, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilemeyecektir. Satıcı, ancak hizmetin teslim edilmemiş olması durumlarında cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Satıcı hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir.

MADDE 8 - SÖZLEŞMEYE KONU HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:

Hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli http://www.btsomesyeb.com.tr adlı web sitesindeki hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 9 - HİZMETİN PEŞİN FİYATI:

Hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu elektronik posta ile gönderilen örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde ve http://www.btsomesyeb.com.tr internet sitesinde mevcuttur.

MADDE 10 - VADELİ FİYAT:

Hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 11 - FAİZ:

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

MADDE 12 - PEŞİNAT TUTARI:

Hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 13 - ÖDEME PLANI:

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 14 - CAYMA HAKKI:

Alıcı, sözleşme konusu hizmetin kendisine teslim edilmeden önce cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve hizmetin 15. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve http://www.btsomesyeb.com.tr web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde hizmet bedeli alıcıya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen hizmetin ilave ücretleri alıcı tarafından karşılanır.

MADDE 15 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HİZMETLER:

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek hizmetler, teslimi gerçekleşen hizmetlerdir.

MADDE 16 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 17 - YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Bursa Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.